FAQs Complain Problems

गैरसरकारी संस्था दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
रम्भा गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन

२) संस्थाको विधान एक प्रति

३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश

४) संस्थाका पदाधिकारीहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

५) कार्यसमिति गठन निर्णयको प्रतिलिपी

प्रक्रिया: 

) निवेदन दर्ता गर्ने

२) तोक लगाउने

३) सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने