FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कृष्ण प्रसाद ढकाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत krishnaprasaddhakal18@gmail.com 9857068770
शिक्षा शाखा गुनारम खनाल शाखा अधिकृत ९८५७०६५८८०
भक्तु जङ्ग राना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bhakturana123@gmail.com 9857068770
बेद प्रसाद पौड्याल सह-लेखापाल bedpoudyal76@gmail.com 9847180473
काशिराम बस्याल स्रोत व्यक्ति(मा.वि.द्धितिय) kbashyal050@gmail.com 9847100251
शिवराज पौडेल कम्प्युटर अपरेटर/ जिन्सी शाखा shiva84paudel84@gmail.com 9849439311
सृजना घर्ति रोजगार सहायक 9844935699
जय प्रकाश सोति अमिन 9867431992