FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA) ८०/८१ 08/01/2023 - 12:55 PDF icon Rambha LAPA_June 24 2023.pdf
राजश्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 07/12/2023 - 17:52 PDF icon RIAP_Report_Rambha_Final june 11.pdf
क्षमता विकास योजना ७९-८० 07/12/2023 - 17:45 PDF icon Final- CD Report- Rambha RM (1).pdf
लैंगिक समानता र सामालिक समावेशीकरण परीक्षण ,प्रतितवेदन २०७९ ७९-८० 06/26/2023 - 12:42 PDF icon Technical report_Rambha_RM PDF(gesi).pdf
GESI Audit Report 2079 (GESI लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2079) ७९-८० 06/24/2023 - 00:00 PDF icon Technical report_Rambha_RM PDF.pdf
सामाजिक सुरक्षा दोस्रो त्रैमासिक भत्ता प्राप्त गर्न योग्य लाभग्राहीरुको विवरण प्रकाशन गरीएको सम्बन्धमा । ७९-८० 01/10/2023 - 00:00 PDF icon ap.pdf
बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा प्रतिवेदन २०७८ ७७/७८ 01/10/2022 - 00:00 PDF icon बालमैत्री घोषणा प्रतिवेदन २०७८.pdf
रम्भा गाउँपालिका दरवन्दी तेरिज ७७/७८ 02/18/2021 - 11:00
सूचना प्रकाशन!!! ७५/७६ 10/25/2018 - 15:51